My Aghdam – My Azerbaijan

Sənaye sahələri

Advertisements
Ət kombinatı
Konserv zavodu
Şərab zavodu
Barama toxumu zavodu
Xalça fabriki
Mexanikləşdirilmiş çörək zavodu
Avtomaşınlara texniki xidmət stansiyası
Məişət xidməti kombinatı
Elektrik şəbəkəsi müəssisəsi
Təhsil müəssisələri:
Kənd təsərrüfatı texnikumu
Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi və elektrikləşdirilməsi texnikumu
Musiqi və tibb texniki peşə məktəbləri
7 orta məktəb, 1 səkkizillik məktəb
5 məktəbdənkənar uşaq müəssisəsi
1 uşaq bağçası
4 körpə evi
Mədəniyyət və tibb müəssisələri:
Ə.B. Haqverdiyev adına dövlət dram teatrı
Ölkəşünaslıq muzeyi
3 kitabxana
Mədəniyyət evi
Kinoteatr
Xanoğlu türəbsi (17-ci əsr)
Qarabağ xanı Pənahəli xanın imarəti (18-ci əsr)
8 xəstəxana
Advertisements

Advertisements