IT Team tərəfindən göndərildi | İyul 15, 2010

Aghdam General İnformation

As already mentioned, one of the centers of the Garabagh khanate, before the Shusha castle was built, was Shahbulag. Shahbulag castle, which was restored in 1985, was built in the territory of Aghdam district in the middle of the 18th century by Panah khan of  Garabagh. As for Aghdam town, according to some sources, its name was also related to the name of Panah khan, as it served as his rest area. Although Panah khan and his people moved to Shusha, the third capital of the khanate, he and his family members were buried in Aghdam. The area where Panah khan and his family members had lived for some period and were buried was called “Imarat of Panah khan.” Davamını oxu…

Advertisements
IT Team tərəfindən göndərildi | İyul 15, 2010

Ağdam Qədim şəhər

Ağdam Azərbaycanın qədim və çox böyük tarixə malik şəhərlərindən biridir. Rеspublikamızın həyatında Ağdam rayonu həm iqtisadi, еlmi potеnsialına, həm də insanların fədakarlığına görə həmişə çox mühüm rol oynamışdır. Bir qədər Ağdam rayonunun coğrafi mövqеyinə nəzər salaq: Rеspublikanın ən inkişaf еtmiş, güclü sənayеsi və kənd təsərrüfatı, böyük iqtisadi potеnsialı olan  rayonlarından idi Ağdam. Rayonun ərazisi 1094 km2, əhalisi 160 min nəfərdən çox olub. Rayonda 134 kənd, 36 kolxoz və sovxoz, 12 sənayе, 196 mədəni-maarif, 158 səhiyyə obyеkti, 103 məktəb var idi. Dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi 410 mеtr, maksimum yüksəkliyi 1365 mеtrdir. Iqlimi, əsasən, mülayim isti, quraq subtropikdir. Dağətəyi yеrlərdə yüksəklik artdıqca iqlim mülayimləşir. Ən çox yağıntı dağətəyi sahələrə düşür. Illik yağıntı 300-500 mm-dir. Davamını oxu…

IT Team tərəfindən göndərildi | İyul 15, 2010

Агдам Общие информации

Агдам – один из древних и богатых своей историей городов Азербайджана. Этот город играл большую роль в экономической, научно-потенциальной жизни республики и он был известен самоотверженностью агдамцев.Обратим внимание на географическую расположенность Агдама. Агдам был городом с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Территория Агдама составляла 1094 км2, население свыше 160 тысяч человек. В районе было 134 села, 36 колхозов и совхозов, 12 промышленных, 196 культурно-просветительных, 158 здравоохранительных объектов, 103 школы.Расположенный на высоте 410 м над уровнем моря, максимальная высота составляет 1365 метров. Климат в основном теплый, сухой субтропический, осадки больше выпадают у подножья гор. Davamını oxu…

IT Team tərəfindən göndərildi | İyul 15, 2010

Ağdam rayonu Tarixi haqqında qısa məlumat

Ağdam rayonu 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. Rayonun sahəsi 1094 kvadrat km olmaqla relyefi əsasən düzənlik, qismən dağlıqdır. Ağdam rayonu Azərbaycanın qədim, füsunkar təbiətli torpağı olan Qarabağın mərkəzində – Qarabağ dağ silsiləsinin şimal-şərq ətəklərində, Kür-Araz ovalığının qərbində yerləşir. Dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi 410 metr, maksimum yüksəklik 1365 metrdir. İqlimi əsasən mülayim isti, quraq subtropikdir. Dağətəyi yerlərdə yüksəklik artdıqca iqlim mülayimləşir. Ən çox yağıntı dağətəyi sahələrə düşür. İllik yağıntı 300-550 mm-dir. Rayonun ərazisindən Qarqar və Xaçın çayları axır. Dağlıq Qarabağ hadisələri başlayandan Ağdam burada cərəyan edən hadisələrin episentri olmuşdur. Mövcud dövlətini qədim Azərbaycan torpaqları üzərində qurmuş Ermənistan Azərbaycanın yeni bir ərazisini – Dağlıq Qarabağı işğal etmək məqsədi ilə 1988-ci ilin fevralından başladığı müharibəyə ilk olaraq məhz Ağdam rayonu cəlb olunmuş, hadisələrin ilk günlərindən ən böyük ağırlıqlar Ağdam rayonunun, onun əhalisinin üzərinə düşmüşdür. Davamını oxu…

«Ağdam» qəzetinin ilk nömrəsi 1930-cu ildə Azərbaycanın xalq yazıçısı Əli Vəliyevin redaktorluğu ilə işıq üzü görmüşdür. Sonralar ayrı-ayrı illərdə Cəlil Göyçayevin, Kübra Əliyevanın, Yusif Yusifovun, Rasim Quliyevin, Süleyman Zeynalovun, Surxay Cəfərovun, Əhməd Qasımovun,  Müseyib Qurbanovun, Sabir Niyazovun, Bəbir Hüseynovun və hal-hazırda Baxşeyiş Hətəmovun redaktorluğu ilə nəşr olunan «Ağdam» qəzeti 75 illik nəşr tarixində əvvəlcə «Kolxoz sədası», «Kolxozçu», 1934-cü ildən 1990-cı ilə kimi «Lenin yolu», 1990-cı ildən isə «Ağdam» adı ilə nəşr olunur.

Davamını oxu…

IT Team tərəfindən göndərildi | İyul 15, 2010

Avtomobil,dəmir yolları,Tarixi və memarlıq abidələri

Rayonun ərazisindən Bakı-Xankəndi marşrutu üzrə dəmiryol xətti, eləcə də Xankəndi və Fizuli rayonuna gedən avtomobil yolları keçirdi ki, həmin ərazi işğal altındadır. Ağdam rayonunun ərazisində qədim tarixə malik olan coxlu memarlıq və incəsənət abidələri vardır.
Ağdam şəhərinin şimal-şərqində yerləşən Üzərlik Təpə abidəsi, rayonun Xacındərbənd kəndindəki Qutlu Sarı Musa oğlu Kumbəzi (1314-cu il), Kəngərli kəndindəki türbə və Daş abidələr (XIV əsr), Papravənd kəndindəki türbələr, Məscid (XVIII əsr), Xanoğlu türbəsi (XVII əsr), Qarabağ xanı Pənahəli xanın Ağdam şəhərindəki imarəti (XVIII əsr), Natəvan və onun oğlunun türbəsi (XIX əsr), Şahbulaq qalası və s. tarixi memarlıq abidələri bu ərazinin qədim Azərbaycan torpağı olduğunu təsdiq edir. Tariximizin sirdaşı, ünvanı olan bu abidələr Ağdamın keçmişinin qaranlıqlarına işıq saçır, dünənimizdən bu günümüzə soraq verir.

Older Posts »

Kateqoriyalar